Print Thứ Năm, 29/09/2022 16:10 Gốc

Sáng 29/9, đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW tại Quận ủy Hồng Bàng. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng.

Đảng bộ quận Hồng Bàng có 68 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 457 chi bộ. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Quận ủy Hồng Bàng tổ chức bài bản. Quận ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, phân công nhiệm vụ từng thành viên trực tiếp dự, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy định về sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy báo cáo tại cuộc làm việc.

Từ năm 2017 đến nay, Ban Chỉ đạo của Quận ủy Hồng Bàng ban hành 44 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy kiểm tra giám sát 470 cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Các đồng chí cấp ủy viên cấp trên, ủy viên Ban chỉ đạo dự sinh hoạt 679 lượt chi bộ. Quận ủy tổ chức nhiều hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ đảng cho đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ. Đảng ủy các phường thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch các đồng chí Đảng ủy viên dự sinh hoạt với các chi bộ. Kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng và cả năm có 96,9% đạt chất lượng tốt và khá. Đặc biệt, trên địa bàn quận có một số mô hình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sáng tạo, hiệu quả.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi, làm rõ một số nội dung như: công tác phát triển đảng viên mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại doanh nghiệp ngoài nhà nước. Quận Hồng Bàng kiến nghị có hướng dẫn cụ thể đối với việc tổ chức sinh hoạt chi bộ có đông đảng viên; đề nghị hướng dẫn chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 2 lần/năm để thuận tiện chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW của Quận ủy Hồng Bàng. Trong thời gian tới, Quận ủy Hồng Bàng tiếp tục nâng cao vai trò Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, phân công thành viên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở; vận dung linh hoạt việc bố trí địa điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ hằng tháng phù hợp chi bộ có đông đảng viên; quan tâm công tác hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ Bí thư chi bộ, cấp ủy; quan tâm công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới khu vực học sinh, sinh viên; gắn kết việc củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, song song việc phát triển tổ chức đảng mới.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu các kiến nghị của quận Hồng Bàng, Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu với Thành ủy có hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi bộ phù hợp, nhất là chi bộ có tính đặc thù, chi bộ có đông đảng viện; xem xét xây dựng các tiêu chí về kiểm điểm đánh giá cuối năm phù hợp chi bộ tổ dân phố. Đồng chí giao Quận ủy Hồng Bàng thực hiện tổ chức xây dựng mô hình điểm “chi bộ 4 tốt” và ứng dụng chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Thay mặt Quận ủy Hồng Bàng, đồng chí Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, Quận ủy Hồng Bàng sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chi bộ bảo đảm chất lượng, có tính chiến đấu cao, thực chất, giải quyết kịp thời các vướng mắc từ cơ sở. Quận ủy ủng hộ ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức sinh hoạt chi bộ bảo đảm đúng quy định.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Quận ủy Hồng Bàng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác