Print Thứ Tư, 21/08/2019 16:57

Sáng 21/8, tại Trụ sở Huyện ủy Tiên Lãng, Đoàn kiểm tra Thành ủy kiểm tra tình hình, kết quả 10 năm tổ chức thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2009 – 2019 tại huyện Tiên Lãng. Đồng chí Vũ Thị Thúy Nga, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy chủ trì buổi kiểm tra. Cùng dự và làm việc có thành viên đoàn kiểm tra, lãnh đạo Huyện ủy Tiên Lãng và trưởng khối Dân vận một số xã trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi kiểm tra phong trào thi đua Dân vận khéo tại huyện Tiên Lãng

Tiên Lãng là huyện ven biển, diện tích tự nhiên 193km2, dân số gần 157 nghìn người. Đảng bộ huyện có 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 7.400 đảng viên tham gia sinh hoạt. Giai đoạn 2009 – 2019, huyện Tiên Lãng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và chủ động triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đạt được những kết quả tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

10 năm qua, Tiên Lãng xây dựng được 148 mô hình trên lĩnh vực phát triển kinh tế; 41 mô hình trên lĩnh vực văn hóa xã hội, cùng nhiều mô hình trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới… Phong trào “Dân vận khéo” đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động được các nguồn lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đến nay, toàn huyện có 13 xã về đích nông thôn mới, 9 xã còn lại đang phấn đấu về đích trong năm nay. Từ phong trào, nhiều tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.

Tại huyện Tiên Lãng, phong trào thi đua dân vận khéo đóng góp tích cực vào đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác vận động quần chúng theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là theo tinh thần của Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Huyện ủy Tiên Lãng đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào dân vận khéo. Trong đó, chú trọng tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận và tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo từ cơ sở; coi trọng công tác kiểm tra giám sát…

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả huyện Tiên Lãng đạt được trong 10 năm qua, đề nghị huyện trong thời gian tới tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình đã triển khai có hiệu quả, đề ra nhiệm vụ, giải pháp đổi mới công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở, khen thưởng, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể có mô hình mới, cách làm hay.

PV

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra kết quả 10 năm phong trào thi đua dân vận khéo tại huyện Tiên Lãng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác