Print Thứ Tư, 16/10/2019 22:05

Chiều 16/10, Đoàn kiểm tra số 4 về công tác Cải cách hành chính nhà nước thành phố do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra; lãnh đạo các sở, ngành chức năng liên quan.

Thực hiện công tác CCHC nhà nước, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung cao triển khai thực hiện các nội dung CCHC. Công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp công dân, xử lý đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua bộ phận một cửa 87 thủ tục hành chính (24 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, 58 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở, 5 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các đơn vị trực thuộc Sở); đã tiếp nhận: 1.474 bộ hồ sơ; đã giải quyết 1.471 bộ hồ sơ; đang giải quyết 3 bộ hồ sơ; không có hồ sơ tồn đọng, quá hạn.

Đến ngày 16/10/2019 đã hoàn thành 475 nhiệm vụ trong tổng số 558 nhiệm vụ UBND thành phố giao, đạt 85%; 83 nhiệm vụ đang thực hiện trong đó có 12 nhiệm vụ quá hạn.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công được thực hiện đúng quy định.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn công tác cũng đề nghị Sở làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các TTHC tại bộ phận Một cửa, việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao, vấn đề cải cách thể chế cùng một số nội dung khác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo kết quả CCHC của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến phát biểu các thành viên Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận sự nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết quả CCHC chuyển biến tích cực, kịp thời khắc phục một số tồn tại trong công tác CCHC. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến nhấn mạnh: CCHC chính là rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC, nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nâng cao năng lực quản lý, thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở, chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Nguyễn Hải

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác