Print Thứ Sáu, 11/10/2019 08:05

Chiều 10/10, Đoàn kiểm tra số 3 về công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước thành phố do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Cùng tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra; lãnh đạo các sở, ngành chức năng liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra CCHC tại bộ phận Một cửa Sở KH&ĐT

Thực hiện công tác CCHC nhà nước, thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, áp dụng nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm mới trong triển khai thực hiện các nội dung CCHC. Công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp công dân, xử lý đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. Tham mưu UBND thành phố tổ chức 31 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng; theo dõi, đôn đốc và đề xuất các biện pháp, giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố (PCI). Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, UBND các quận, huyện xây dựng 216 quy trình thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trong 9 tháng năm 2019, Sở giải quyết được 12.282 hồ sơ đúng hạn trong tổng số 12.552 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, các TTHC cơ bản được công khai đầy đủ tại bộ phận Một cửa.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công được thực hiện đúng quy định.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn công tác cũng đề nghị Sở làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các TTHC tại bộ phận Một cửa, việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao, vấn đề cải cách thể chế cùng một số nội dung khác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến phát biểu các thành viên Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận sự nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả CCHC chuyển biến tích cực, kịp thời khắc phục một số tồn tại trong công tác CCHC. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; việc thực hiện tốt công tác CCHC thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đến nghiên cứu, đầu tư, góp phần phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Để công tác CCHC đạt kết quả cao hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, thực hiện các TTHC trực tuyến mức độ 4. Phối hợp với Bưu điện thành phố thực thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Rà soát, điều chỉnh, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Chú trọng công tác cải cách thể chế; rà soát tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch luân chuyển tạo điều kiện cho công chức phấn đấu; quan tâm đời sống bộ phận công chức bộ phận Một cửa và công chức làm công tác tiếp dân. Phối hợp với Trung tâm Thông tin – Tin học Văn phòng UBND thành phố thực hiện chuyển dữ liệu từ phần mềm chỉ đạo điều hành quản lý văn bản xOffice sang phầm mềm HP-eOffice để liên thông và đồng bộ dữ liệu.

Nguyễn Hải

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác