Print Thứ Năm, 02/05/2019 09:14

Trong quý I, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hải Phòng đã tổ chức thanh tra chuyên ngành tại 18 đơn vị sử dụng lao động, kiểm tra tại 8 đơn vị. Đồng thời phối hợp với Thanh tra Sở lao động thương binh và xã hội kiểm tra tại 3 đơn vị cùng 4 cơ sở KCB BHYT.

Kết quả trong và sau thanh, kiểm tra, các đơn vị đã nộp được số tiền nợ là 684,6 triệu đồng. Cán bộ thanh kiểm tra cũng lập danh sách đăng ký đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với 32 lao động. Kiểm tra tại 4 cơ sở KCB BHYT và đã có kết luận tại 1 cơ sở, thu hồi về quỹ BHYT với số tiền thanh toán sai quy định 167,2 triệu đồng.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra 4 cơ sở KCB BHYT trong quý I
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác