Print Thứ Bảy, 30/03/2019 11:51

Theo Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, công tác thanh tra, giám sát luôn được Chi nhánh quan tâm thực hiện, góp phần giúp cho các tổ chức tín dụng hoạt động ổn định và an toàn.

Trong tháng 2, Thanh tra Chi nhánh đã hoàn thành kiểm tra 2 ngân hàng theo Kế hoạch phối hợp của Ban Kiểm soát đặc biệt. Đồng thời triển khai thanh tra tại các Chi nhánh tổ chức tín dụng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo đúng Kế hoạch được Ngân hàng nhà nước Việt Nam phê duyệt.

Bên cạnh đó, công tác giám sát từ xa được thực hiện đối với 100% Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn, kịp thời cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động ngân hàng, khuyến cáo cho các Chi nhánh có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố cũng quyết liệt chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện phương án cơ cấu lại và đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42. Đến nay. Hiện trên địa bàn thành phố không có quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, vi phạm pháp luật.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra 2 ngân hàng trong tháng 2
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác