Print Thứ Ba, 17/12/2019 11:35 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán; thực hiện những phương án tăng cường quân số của phòng nghiệp vụ hỗ trợ Công an quận, huyện; kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày lễ lớn của thành phố, đất nước đã được triển khai hiệu quả.

Đoàn CATP cũng đã tiến hành kiểm tra 121 lượt thực hiện chế độ trực chỉ huy, trực ban, ứng trực, tuần tra, chốt điểm và thực hiện kế hoạch tăng cường 540 CBCS các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ cho Công an quận, huyện trong dịp Tết nguyên đán; việc chấp hành tư thế, lễ tiết tác phong, nếp sống văn minh công sở, việc sử dụng rượu bia, tham gia giao thông của CBCS.

Qúa trình kiểm tra của Đoàn CATP, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, đôn đốc CBCS tham gia ứng trực, bảo đảm an ninh trật tự theo đúng chỉ đạo của Giám đốc CATP.

MP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm tra 121 lượt thực hiện Điều lệnh CAND
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác