Print Thứ Hai, 04/03/2019 14:58

Nhằm hạn chế đẩy lùi nguy cơ tai nạn giao thông có liên quan đến việc người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy, ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch Tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhằm phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về sử dụng ma túy.

Theo đó, trong Quý II năm 2019 thành phố thành lập 2 Đoàn kiểm tra liên ngành. Thành viên của các Đoàn kiểm tra gồm các Sở, Ban, ngành: Ban An toàn giao thông thành phố, Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế.

UBND thành phố giao Sở Y tế cử cán bộ có thẩm quyền và chuyên môn để kiểm tra, kết luận người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy thông qua xét nghiệm nước tiểu; bố trí máy móc, trang thiết bị chuyên ngành, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác lấy mẫu; trực tiếp xét nghiệm mẫu tại hiện trường, ra kết luận bằng biên bản phục vụ lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định; lưu giữ, bảo quản mẫu nhằm phòng ngừa phát sinh kiến nghị, khiếu nại (trong trường hợp kết luận mẫu xét nghiệm có ma túy và các chất kích thích do pháp luật cấm).

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định của pháp luật áp dụng các biện pháp xừ lý, quản lý đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện vi phạm. 

Công an thành phố thực hiện các biện pháp chuyên môn trong việc điều tiết, hướng dẫn, xử lý phương tiện, người điều khiển phương tiện theo quy định; phối hợp với các Sở, Ban, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tổ chức tuyên truyền các quy định về xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thế có chất ma túy; tuyên truyền việc triển khai, thực hiện kế hoạch.

Các Đoàn công tác có trách nhiệm tổ chức kiểm tra đột xuất, xử lý theo quy định đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy tại các bến xe, bến tàu, bến cảng trên địa bàn thành phố; các tuyến đường ra vào cảng biển, cửa ngõ giao thông chính trên địa bàn thành phố.

Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các quận, huyện: Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực phối hợp với lực lượng liên ngành trong triển khai, thực hiện Kế hoạch; tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật; trong đó, tập trung tuyên truyền quy định về xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy; tuyên truyền việc triển khai, thực hiện kế hoạch này.

Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội vận tải Hải Phòng yêu cầu hội viên chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật; nhanh chóng tiếp nhận hàng, hoặc bố trí phương tiện khác để chuyển hành khách khi phương tiện đang chở hàng, hành khách bị tạm giữ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để thống kê các hội viên thuộc hiệp hội vi phạm từ đó đề ra biện pháp quản lý phù hợp.

P.H

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm soát, phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về sử dụng ma túy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác