Print Thứ Sáu, 04/03/2022 16:20 Gốc

Vừa qua, Giám đốc Công an thành phố đã ban hành Kế hoạch về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an từ nay đến hết năm 2022.

Mục đích của kế hoạch là tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác; đánh giá đúng thực trạng người điều khiển xe sử dụng chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích khác nhằm đua ra biện pháp quản lý, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương huy động trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề trên trong cả năm 2022. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề này phải được thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, hiệu quả, có tác dụng răn de, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của nhân dân. Đồng thời phát hiện những tồn tại, bất cập và kiến nghị các biện pháp trong công tác quản lý, đào tạo người lái xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn.

Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ khi chỉ đạo và làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, quy trình chế độ công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân và ngươi vi phạm, bảo đảm an toàn khi thực thi nhiệm vụ. Hoặc khi kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở, lực lượng chức năng sẽ thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an và khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch Covid-19 và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, quy trình thao tác sử dụng thiết bị…

Cùng với việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, lục lượng công an chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người lái xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đợt cao điểm này này sẽ thực hiện từ ngày 1/3 cho đến hết ngày 31/12/2022.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm soát nồng độ cồn, chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện đến hết năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác