Print Thứ Ba, 23/03/2021 16:45 Gốc

Theo Kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch năm 2021 do Ban Chỉ đạo về Cải tạo, xây dựng lại chung cư; cấp nước an toàn, hiệu quả và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố vừa ban hành, nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các nguồn nước sinh hoạt, hoạt động cấp nước đô thị, khu công nghiệp và nước sạch nông thôn, năm 2021 các ngành chức năng thành phố sẽ phối hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp nước vùng của Hải Phòng để đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu và cấp nước an toàn theo định hướng phát triển cấp nước đô thị và KCN Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đôn đốc các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng phải xin phép xả thải vào nguồn nước hoặc xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi lập hồ sơ xin cấp phép theo quy định. Triển khai hoàn thành việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, kênh Chanh Dương, kênh Hòn Ngọc và hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác và sử dụng nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Hướng dẫn các đơn vị cấp nước nông thôn lập và thực hiện các kế hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch, chuyển đổi và cải tạo các hệ thống cấp nước nông thôn không đảm bảo điều kiện cấp nước an toàn theo quy định.

Đối với các địa phương, sẽ thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm bảo vệ các nguồn nước sinh hoạt của thành phố. Rà soát các điểm tập trung, chôn lấp rác thải trên địa bàn các xã, các nghĩa trang, trang trại chăn nuôi… đang ảnh hưởng đến nguồn nước để thực hiện các biện pháp khắc phục.

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng và các đơn vị cấp nước tập trung thực hiện các giải pháp thay thế, cải tạo các tuyến ống; thay thế các đồng hồ tiêu thụ đến hạn, kiểm soát áp lực cuối nguồn online; nghe, tìm kiếm rò rỉ; giám sát chặt chẽ việc thi công các công trình hạ tầng; tiếp tục duy trì tỷ lệ thất thoát dưới 12%… Mặt khác, nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải nguồn nước thô từ các con sông lớn như sông Văn Úc, sông Thái Bình…

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác và sử dụng nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và bền vững
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác