Print Thứ Tư, 03/02/2021 17:01 Gốc

Sở Giao thông vận tải vừa có Công văn số 283/SGTVT-QLVT ngày 03/02/2021 về việc kiểm soát chặt chẽ các lái xe vận tải nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung cụ thể:

1. Hiệp hội vận tải Hải Phòng, các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố:

– Chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 227/SGTVT-QLVT ngày 28/01/2021; thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của các lái xe, phụ xe, lịch trình di chuyển của phương tiện; không bố trí phương tiện đi qua các vùng, khu vực đã được cấp có thẩm quyền công bố dịch.

– Lập danh sách phương tiện, lái xe, phụ xe kèm theo bản cam kết về việc thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, gửi về Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi đặt trụ sở chính để tổng hợp.

– Yêu cầu các đơn vị khai báo y tế trung thực, trường hợp đơn vị vận tải không thực hiện đúng các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và không đúng theo nội dung đơn vị đã khai báo, cam kết thì đơn vị vận tải phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát lại các đơn vị vận tải, các địa điểm cách ly y tế trên địa bàn quản lý đảm bảo quy định trong công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các lái xe kinh doanh vận tải.

3. Sở Y tế thông báo, hướng dẫn cho các đơn vị vận tải được biết các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, quy trình thông báo, cung cấp thông tin cho các đơn vị chức năng của ngành Y tế nếu lái xe, phụ xe có dấu hiệu nghi ngờ của bệnh dịch; nơi lấy mẫu xét nghiệm…

4. Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng, công an địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, quản lý các lái xe vận tải ra vào thành phố; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 227/SGTVT-QLVT.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm soát chặt chẽ các lái xe vận tải nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác