Print Thứ Ba, 05/03/2019 17:25

UBND thành phố vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện việc vận hành, khai thác Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố (Hệ thống) theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức liên quan trong việc chậm trễ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, chưa vận hành, khai thác Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo đúng quy định.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc tổ chức triển khai vận hành, khai thác Hệ thống; hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể các đơn vị, địa phương cần thực hiện để bảo đảm vận hành, khai thác hiệu quả Hệ thống. Đồng thời tổ chức đánh giá các giải pháp phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện tại các đơn vị, địa phương; đề xuất việc chuyển đổi sử dụng chung Hệ thống của thành phố đối với các hệ thống chưa đáp ứng chức năng, tính năng kỹ thuật, khả năng kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiện có 28 đơn vị (15 sở và 13 quận, huyện) đang vận hành Hệ thống. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở kiểm tra thực tế và tổng hợp thông tin, việc vận hành Hệ thống tại nhiều đơn vị chưa hiệu quả, nhiều hồ sơ xử lý quá hạn. Nguyên nhân do một số đơn vị chưa cập nhật đầy đủ quy trình và phân quyền xử lý thủ tục hành chính trên hệ thống; một số cán bộ chưa thường xuyên xử lý hồ sơ trên phần mềm; chưa rà soát, kết thúc các hồ sơ thử nghiệm trong quá trình đào tạo. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị vừa triển khai Hệ thống của Bộ chủ quản vừa triển khai Hệ thống của thành phố dẫn đến khối lượng công việc lớn gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc chậm trễ vận hành, khai thác Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác