Print Thứ Năm, 23/05/2019 12:07

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố được hưởng cơ chế, chính sách phù hợp quy định của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải đảm bảo đồng thời hai tiêu chí sau: Một là, dự án triển khai thực hiện trên địa bàn thuộc vùng nông thôn theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Hai là, dự án đầu tư thuộc nhóm Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tương ứng trong nông nghiệp, nông thôn ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

Nguyên tắc ưu tiên các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố theo khoản 1 Điều 4 Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT như sau: Ưu tiên dự án chế biến nông sản sử dụng nguyên liệu địa phương hoặc sử dụng nhiều lao động (100 lao động trở lên); ưu tiên dự án sản xuất sản phẩm cơ khí, thiết bị, linh kiện thiết bị, sản phẩm phụ trợ cho ngành nông nghiệp; ưu tiên dự án có quy trình sản xuất thân thiện môi trường, tiêu tốn ít năng lượng, ít phát thải; ưu tiên dự án liên kết sản xuất tạo ra chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.


Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tân Liên – Tam Đa (Vĩnh Bảo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị trong tháng 6/2019, các sở, UBND các huyện, các hội, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp đề xuất dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố. Nội dung đề xuất các dự án bao gồm: Tên dự án; doanh nghiệp dự kiến đầu tư; quy mô/công suất (dự kiến); địa điểm đầu tư (dự kiến); dự kiến tổng số vốn đầu tư (tr. đồng); công nghệ áp dụng; tiến độ thực hiện dự án; đề xuất ưu đãi đầu tư; dự kiến vốn hỗ trợ từ ngân hàng nhà nước.

Mọi thông tin cụ thể liên quan, các Sở, UBND các huyện, các hội ngành nghề, doanh nghiệp liên hệ với phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để được cung cấp, giải đáp (Số 01 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; số điện thoại liện hệ: 0225.3822.017).

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác