Print Thứ Hai, 07/09/2020 19:31 Gốc

Theo điều 35, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, các hành vi vi phạm các quy định không tuân thủ thời gian hoạt động của đại lý Internet hoặc của điểm truy nhập Internet công cộng theo quy định có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, thậm chí có thể bị đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với điểm truy nhập Internet công cộng có hành vi vi phạm quy định tại các điểm c và đ khoản 3 Điều này.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Không tuân thủ thời gian hoạt động của đại lý Internet hoặc của điểm truy nhập Internet công cộng có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác