Print Chủ Nhật, 20/08/2023 08:34 Gốc

Doanh nghiệp viễn thông, tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông không thu hồi cáp ngoại vi viễn thông và thiết bị phụ trợ đã hỏng, không sử dụng có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Nội dung này được bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Cụ thể, Khoản 17 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mức phạt trong việc vi phạm quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông quy định tại Khoản 3 Điều 40 Nghị định 15/2020/NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

-Không bố trí mặt bằng để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trong công trình giao thông, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu đô thị;

-Không kiểm tra, rà soát, sắp xếp, chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo viễn thông tối đa 6 tháng một lần hoặc theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;

-Doanh nghiệp viễn thông, tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông không thu hồi cáp ngoại vi viễn thông và thiết bị phụ trợ đã hỏng, không sử dụng;

-Doanh nghiệp viễn thông, tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông không đảm bảo mạng cáp ngoại vi viễn thông phù hợp với Quy chuẩn trong quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng;

-Lắp đặt cáp ngoại vi viễn thông nhưng doanh nghiệp viễn thông không gửi kế hoạch cho Sở Thông tin và Truyền thông địa phương.

Nghị định 14/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 27/01/2022.

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Không thu hồi cáp ngoại vi viễn thông và thiết bị phụ trợ đã hỏng, không sử dụng: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác