Print Thứ Tư, 30/08/2023 09:15 Gốc

Theo Nghị định 14/2022/NĐ-CP, hành vi “ Không giám sát, kiểm soát, rà quét hệ thống máy chủ thư điện tử của mình để đảm bảo không trở thành nguồn phát tán thư điện tử rác” sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Trước đó, Điều 95 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP đã quy định việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ thư điện tử, tin nhắn quảng cáo, dịch vụ nội dung qua tin nhắn. Với Nghị định 14/2022/NĐ-CP, nội dung này được bổ sung thêm.

Cụ thể, Khoản 33 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 95 Nghị định 15/2020/NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

-Không cung cấp công cụ, ứng dụng cho phép người sử dụng tự chủ động ngăn chặn thư điện tử rác và phản ánh về thư điện tử rác;

-Không có biện pháp chặn, lọc, cập nhật danh sách các nguồn phát tán thư điện tử rác hoặc không có giải pháp để tránh mất mát và ngăn chặn nhầm thư điện tử của người sử dụng;

-Không giám sát, kiểm soát, rà quét hệ thống máy chủ thư điện tử của mình để đảm bảo không trở thành nguồn phát tán thư điện tử rác;

-Không báo cáo, thống kê định kỳ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với những điều khoản mới bổ sung, Nghị định 14/2022/NĐ-CP góp phần hạn chế thư điện tử rác, bảo vệ người sử dụng khỏi thư điện tử rác.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Không giám sát, kiểm soát, rà quét hệ thống máy chủ thư điện tử của mình để đảm bảo không trở thành nguồn phát tán thư điện tử rác: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác