Print Chủ Nhật, 10/09/2023 14:05 Gốc

Hành vi không cung cấp công cụ, ứng dụng cho phép người sử dụng tự chủ động ngăn chặn thư điện tử rác và phản ánh về thư điện tử rác sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Nội dung này được bổ sung tại Khoản 33 Điều 1 Nghị định số 14/2022/ NĐ-CP. Nghị định số 14/2022/ NĐ-CP có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Cụ thể, Khoản 33 Điều 1 Nghị định số 14/2022/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 95 Nghị định số 15/2020/ NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

-Không cung cấp công cụ, ứng dụng cho phép người sử dụng tự chủ động ngăn chặn thư điện tử rác và phản ánh về thư điện tử rác;

-Không có biện pháp chặn, lọc, cập nhật danh sách các nguồn phát tán thư điện tử rác hoặc không có giải pháp để tránh mất mát và ngăn chặn nhầm thư điện tử của người sử dụng;

-Không giám sát, kiểm soát, rà quét hệ thống máy chủ thư điện tử của mình để đảm bảo không trở thành nguồn phát tán thư điện tử rác;

-Không báo cáo, thống kê định kỳ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định số 14/2022/ NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/01/2022

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Không cung cấp công cụ, ứng dụng cho phép người sử dụng tự chủ động ngăn chặn thư điện tử rác và phản ánh về thư điện tử rác: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác