Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:37

9 tháng qua, công tác thanh tra, giám sát luôn được Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng quan tâm thực hiện, góp phần giúp các tổ chức tín dụng hoạt động ổn định và an toàn.

Trong 9 tháng, Thanh tra Ngân hàng nhà nước Chi nhánh đã triển khai thanh tra tại các Chi nhánh tổ chức tín dụng và Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, hoàn thành 100% kế hoạch được Ngân hàng nhà nước Việt Nam phê duyệt.

Công tác giám sát từ xa được thực hiện đối với 100% Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn. Từ đó kịp thời cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động ngân hàng, khuyến cáo cho các chi nhánh có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước chi nhánh đã quyết liệt chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng và Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện phương án cơ cấu lại và đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42. Đến nay, trên địa bàn Hải Phòng không có Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, vi phạm pháp luật. Trong 9 tháng, không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo gửi Ngân hàng nhà nước Chi nhánh.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 16/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Không có Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác