Print Chủ Nhật, 24/09/2023 14:13 Gốc

Khoản 33 Điều 1 Nghị định số 14/2022/ NĐ-CP quy định hành vi không chặn lọc các địa chỉ IP/tên miền phát tán hoặc bị lạm dụng phát tán thư điện tử rác thuộc quyền quản lý của mình sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng. Bên cạnh quy định này, Nghị định số 14/2022/NĐ-CP còn bổ sung một số nội dung khác về việc xử lý những hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ thư điện tử, tin nhắn quảng cáo, dịch vụ nội dung qua tin nhắn.

Cụ thể, Khoản 33 Điều 1 Nghị định số 14/2022/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 95 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Không cung cấp cho người sử dụng các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác;

– Không cung cấp, cập nhật và chia sẻ các mẫu tin nhắn rác dùng chung cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) và các doanh nghiệp viễn thông khác;

– Không chặn lọc các địa chỉ IP/tên miền phát tán hoặc bị lạm dụng phát tán thư điện tử rác thuộc quyền quản lý của mình;

– Không thực hiện các biện pháp đánh giá tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên mạng viễn thông của mình;

– Sử dụng các tên định danh không phải do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp hoặc đã được Bộ Thông tin Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp cho tổ chức, cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tên định danh đó cho phép hoặc sử dụng tên định danh sau khi bị thu hồi;

– Sử dụng tên định danh để gửi tin nhắn rác hoặc cung cấp các dịch vụ vi phạm các quy định của pháp luật theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Những quy định này được áp dụng từ ngày Nghị định số 14/2022/NĐ-CP có hiệu lực (27/01/2022).

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Không chặn lọc các địa chỉ IP/tên miền phát tán hoặc bị lạm dụng phát tán thư điện tử rác thuộc quyền quản lý của mình: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác