Print Thứ Tư, 08/11/2023 13:00 Gốc

Sáng 8/11, tại hội trường Sở Văn hóa và Thể thao, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn tại Khối thi đua số 2 Quản lý Kinh tế-Văn hóa. Đồng chí Phạm Thị Thơ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ Công đoàn cơ sở các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thơ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí cho biết, tại Đại hội các đại biểu thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, thúc đẩy tổ chức Công đoàn tiếp tục đoàn kết, phát triển đột phá, đáp ứng nhu cầu triển khai nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Viên chức thành phố phổ biến kiến thức, kỹ năng, phương pháp tổ chức Đại hội, xây dựng văn kiện, quy chế hoạt động, bố trí nhân sự, công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, công tác tài chính,… cùng nhiều nội dung khác cho lãnh đạo, cán bộ Công đoàn các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2.

Đồng chí Phạm Thị Thơ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Trưởng Khối thi đua số 2 phát biểu.

Tại Hội nghị, lãnh đạo và cán bộ Công đoàn các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong hoạt động thực tiễn của đơn vị.

Đại biểu tham dự tập huấn.

Hội nghị tập huấn là một trong những hoạt động thiết thực của Công đoàn để tuyên truyền, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ công đoàn trực thuộc nâng cao trình độ, nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn và kinh nghiệm hoạt động, nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khối thi đua số 2 Quản lý Kinh tế – Văn hóa tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác