Print Thứ Tư, 30/12/2020 08:30 Gốc

Chiều 29/12, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Tích cực phát triển đoàn viên, hội viên, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. 100% các đơn vị trong khối đạt và vượt chỉ tiêu thu hút hội viên thông qua các mô hình mới, cách làm hay sáng tạo. Các đơn vị trong Khối thi đua cũng tổ chức, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp và ngày lễ lớn trong năm; làm tốt công tác nhân rộng mô hình, biểu dương điển hình tiên tiến; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên, đoàn viên cải thiện điều kiện sống; tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 và ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ công tác năm, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và chủ đề năm 2020 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố.

Đồng chí Vũ Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố điều hành Hội nghị.

Năm 2021, Khối thi đua tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất và đời sống hàng ngày của đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố; thực hiện tốt quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả trong hệ thống chính trị; xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan liên quan trong công tác giám sát và phản biện xã hội, chủ động các hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 trong chỉ đạo triển khai hoạt động của đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hành động với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong năm 2021, tập trung thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia hoàn thành 8 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn thành việc giảm nghèo, đến năm 2021 không còn hộ nghèo trên toàn địa bàn thành phố; đồng thời, tích cực tham gia bầu cử vào đại biểu HĐND các cấp.

Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hoàn thành xuất sắc vai trò làm Trưởng Khối thi đua. Năm 2021, các đơn vị trong Khối thống nhất lựa chọn Thành đoàn Hải Phòng giữ vai trò làm Trưởng khối.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố tổng kết công tác thi đua năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác