Print Thứ Ba, 31/12/2019 15:22 Gốc

Sáng 31-12, Liên đoàn lao động thành phố tổ chức tổng kết giao ước thi đua khối thi đua 5 đoàn thể chính trị – xã hội thành phố năm 2019, thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, các tổ chức chính trị xã hội gồm: Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, triển khai hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và chủ đề năm của thành phố.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị xã hội trong đó có các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”… được triển khai thường xuyên, là phong trào trung tâm cho các phong trào thi đua cơ sở.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tống Văn Băng phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, khối thi đua 5 đoàn thể chính trị -xã hội thành phố đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, biểu dương khen thưởng kịp thời người lao động trực tiếp, tạo khí thế thi đua rộng khắp trong đoàn viên, hội viên.

PV

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Khối thi đua 5 đoàn thể chính trị  -xã hội thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác