Print Thứ Ba, 17/12/2019 11:37 Gốc

Các đơn vị Khối Tham mưu – Xây dựng lực lượng – Hậu cần tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng.

Trong đó, các đơn vị chú trọng tới việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tổ chức kiện toàn chi, đảng bộ theo mô hình tổ chức mới; thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền.

8 phòng trong khối đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng. Các đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các phòng đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy CATP ra Quyết định kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; tiếp nhận và làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng theo quy định.

MP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khối Tham mưu – XDLL – Hậu cần: Tổ chức kiện toàn chi, đảng bộ theo mô hình mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác