Print Thứ Hai, 02/03/2020 17:12 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân giai đoạn 2020 – 2030.

Theo đó, yêu cầu Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tại các địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân lựa chọn cho mình những hoạt động thể dục, thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân hàng năm.

Đồng thời triển khai tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic tại địa phương, đơn vị đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của nhân dân. Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy.

Triển khai tháng hoạt động thể dục, thể thao là hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khoẻ” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3); kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3). Đồng thời góp phần nâng cao sức khoẻ của nhân dân để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 54-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khởi động tháng hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khoả toàn dân giai đoạn 2020 – 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác