Print Thứ Ba, 29/12/2020 19:00 Gốc

Sáng 29/12, Ban Chỉ đạo 799 UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo 799 quận đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các phường tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm. Mọi tầng lớp nhân dân đã có chuyển biến về nhận thức, xác định phòng chống tội phạm là nhiệm vụ của toàn dân nên ngày càng tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện đấu tranh tố giác tội phạm. Do vậy, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Quang cảnh Hội nghị.

Ban Chỉ đạo 799 quận đã triển khai, xây dựng mới 5 mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự giữa phường Sở Dầu với các trường học trên địa bàn”, “Liên kết bảo đảm an an ninh, an toàn trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền trên địa bàn phường Minh Khai”, “Liên kết giữa các tổ dân phố đảm bảo an ninh trật tự, tự quản về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn với chợ Long Sơn”, “Tuyến phố đi bộ kiểu mẫu bảo đảm an toàn về an ninh trật tự”. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đã triển khai mô hình “Quận Hồng Bàng đoàn kết, quyết liệt phòng chống dịch COVID-19”. Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” quần chúng nhân dân đã chủ động cung cấp cho lực lượng Công an quận trên 1.200 tin về an ninh trật tự. Trong đó, 782 tin có giá trị phục vụ phá 49 vụ phạm pháp hình sự = 77 đối tượng, 83 vụ ma túy = 159 đối tượng, 29 vụ kinh tế, môi trường = 35 đối tượng, bắt 10 đối tượng truy nã, vận động 5 đối tượng truy nã ra đầu thú, vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 1 súng quân dụng K59, 1 khẩu súng săn, 1 hộp tiếp đạn, 7kg thuốc nổ, 19 kíp nổ….

Cấp ủy, chính quyền các phường đã làm tốt công tác sơ tổng kết, đánh giá; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Thông qua các mô hình này đã khơi dậy, phát huy sức sáng tạo của quần chúng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng từ công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến mà phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của quận phát triển liên tục, sâu rộng và bền vững.

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, trong năm 2021, Ban Chỉ đạo 799 quận tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh công tác nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả; tập trung rà soát, đánh giá sơ kết, tổng kết các mô hình phong trào đã xây dựng triển khai thực hiện tại các địa phương nhằm đánh giá hiệu quả tác dụng, thanh loại các mô hình không còn phù hợp và tiếp tục nhân rộng các mô hình đang phát huy hiệu quả; đẩy mạnh quy chế phối hợp, nghị quyết liên tịch, chương trình hành động giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, góp phần hoàn thiện cơ chế nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để làm nòng cốt trong việc tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn…

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng.

Tại Hội nghị, 14 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng kỷ niệm chương “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020; 14 tập thể, 16 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận có thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khơi dậy, phát huy sức sáng tạo của quần chúng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác