Print Thứ Hai, 27/04/2020 13:38 Gốc

Đảng ủy, lãnh đạo Công an các quận đã chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11 ngày 17-7-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND, giai đoạn 2016-2020”, làm tốt công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, chủ động phát hiện những biểu hiện vi phạm.

Công an các quận đã tập trung triển khai nhiều kế hoạch, hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2020, xác định rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào là trách nhiệm không những của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy từng đơn vị mà còn là trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ.

Kết quả phong trào thi đua chính là một trong những thước đo đánh giá phẩm chất chính trị, năng lực của từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ qua đó tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, Công an 7 quận đã tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình đã được xây dựng, thực hiện có hiệu quả, đồng thời xây dựng các mô hình, nhân tố mới, rà soát thanh loại những mô hình không còn phù hợp với thực tiễn, tạo sự chuyển biến vững chắc về ANTT trên địa bàn các quận.

MP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Khối Công an quận: Lấy kết quả công tác đánh giá xếp loại cán bộ, chiến sĩ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác