Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:20

Công an các huyện đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị cho CBCS; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh CAND, nâng cao tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS, nhất là CBCS trong khi thi hành nhiệm vụ.

Các đơn vị trong Khối tiếp tục duy trì điểm danh, sinh hoạt đầu giờ; phổ biến tình hình thời sự, chính trị quốc tế trong nước và thành phố; gương người tốt việc tốt.

Khối Công an huyện còn chủ động xây dựng kế hoạch phát động các đợt thi đua ngắn ngày, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhiều hoạt động xã hội, tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà nhiều gia đình chính sách; triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công trình phần việc phục vụ nhân dân… qua đó nâng cao nhận thức chính trị, ý thức cách mạng, lòng yêu ngành, yêu nghề, tinh thần tương thân tương ái.

MP – An ninh Hải Phòng 02/07/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khối công an huyện: Quản lý tốt cán bộ chiến sỹ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác