Print Thứ Năm, 04/04/2019 17:19

Quán triệt và triển khai thực hiện chủ đề thi đua năm 2019, Qúy I/2019, các đơn vị Khối Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Theo đó, Công an huyện An Dương tiếp tục lấy công tác nhiệm vụ cơ bản, công tác xây dựng lực lượng làm trọng tâm chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Công an hyện Thủy Nguyên tập trung vào tấn công trấn áp tội phạm.

Công an huyện Kiến Thụy xây dựng lực lượng vừa hồng, vừa chuyên. Công an huyện Vĩnh Bảo bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau tết…

Trong Qúy I/2019, 57 lượt tập thể, 188 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, các tổ chức xã hội, nhân dân gửi 16 thư khen biểu dương thành tích đột xuất trong công tác và tinh thần phục vụ nhân dân của các lực lượng Công an khối huyện.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khối Công an huyện nhận được 16 thư khen
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác