Print Chủ Nhật, 24/03/2019 09:24

Quý I/2019, Công an các huyện đã tập trung tham mưu cho chính quyền địa phương triển khia thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm ANTT; chủ động tiến hành tổng kết công tác công an và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Công an Khối huyện đã chủ động nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tín ngưỡng, an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội; tham mưu, giải quyết tốt tình hình khiếu kiện, đình công, lãn công, ngừng việc tập thể, không để phát sinh phức tạp, giữ vững ổn định ANTT, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai biện pháp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANCT, TTATXH; tăng cường công tác tuần tra, vây ráp, chốt điểm và phòng chống tội phạm, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm Luật quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, sử dụng pháo và đèn trời.

Công an các huyện cũng đã đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ, xây dựng mới và duy trì hoạt động những mô hình liên kết, mô hình tự quản về ANTT, phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khối Công an huyện: Giữ vững an ninh nông thôn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác