Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:47

Công an các huyện đã chủ động tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh thông tin, an ninh văn hóa, tư tưởng, giải quyết triệt để khiếu kiện, kiến nghị ngay tại cơ sở, qua đó tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được đảm bảo, giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Công an các huyện cũng xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch bảo vệ tuyết đối an toàn những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; chỉ đạo lực lượng an ninh chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, xử lý kịp thời những diễn biến phức tạp về ANCT; chủ động cùng các phòng nghiệp vụ CATP nắm tình hình, đối tượng.

Công an các huyện cũng tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện nắm chắc tình hình liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của những dự án trọng điểm.

MP – Báo an ninh Hải Phòng 31/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khối Công an huyện: Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác