Print Thứ Ba, 09/11/2021 13:58 Gốc

Kho bạc nhà nước Hải Phòng vừa có Thông báo, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước để đáp ứng nhu cầu thanh toán của các đơn vị giao dịch. Kho bạc nhà nước sẽ thực hiện nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến, theo đó sẽ tạm dừng hoạt động hệ thống Dịch vụ công trực tuyến trong 03 ngày (từ ngày 12 đến hết ngày 14/11/2021).

Kho bạc nhà nước Hải Phòng đề nghị đơn vị giao dịch phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Nhập, duyệt hồ sơ, chứng từ và nhấn nút gửi sang Kho bạc nhà nước nơi giao dịch trước 17h00 ngày 11/11/2021 (thứ Năm) trước khi Kho bạc Nhà nước tạm dừng hệ thống.

Sau khi Kho bạc Nhà nước thực hiện nâng cấp, toàn bộ các hồ sơ, chứng từ của đơn vị lập trước 17h ngày 11/11/2021 chưa thực hiện gửi Kho bạc nhà nước, đơn vị sẽ không xử lý được.

2. Từ ngày 15/11/2021 bổ sung thêm 02 thủ tục hành chính trên Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước đó là:

– Dịch vụ công kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

– Dịch vụ công đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kho bạc Nhà nước thành phố thông báo: Tạm dừng hoạt động Dịch vụ công trực tuyến từ ngày 12 đến 14/11/2021 để nâng cấp hệ thống
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác