Print Thứ Sáu, 13/05/2022 16:00 Gốc

Chiều 13/5, đồng chí Ngô Duy Hùng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng chủ trì Hội nghị triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong thu, chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.

Tới dự có đồng chí Trần Thị Huệ, Phó tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; Nghị Quyết 03/NQ-TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 31/8/2021 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kho bạc Nhà nước (KHBN) Hải Phòng đã tích cực triển khai các giải pháp như mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn (hiện nay đã phối hợp thu với 68 chi nhánh của 12 hệ thống NHTM trên địa bàn). Thực hiện trang bị thẻ POS tại một số trụ sở Kho bạc Quận.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng KBNN Hải Phòng đã phối hợp cùng các NHTM thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển bằng hình thức thu không dùng tiền mặt.

KBNN Hải Phòng ủy quyền thu tiền mặt cho các NHTM phối hợp thu, nhằm mở rộng địa điểm thu tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN), nhằm mục đích tiết kiệm chi phí xã hội trong khâu thu, nộp NSNN, tiết kiệm chống lãng phí và chiếm dụng tiền NSNN trong khâu thu, nộp NSNN. Thực hiện ủy quyền thu phạt vi phạm giao thông cho ngân hàng thương mại thu trực tiếp tại phòng cảnh sát giao thông thành phố. Từ đó đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng kênh thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) nộp tiền vào NSNN.

Đồng thời đối với các khoản chi, KBNN Hải Phòng kiên quyết từ chối các khoản chi tiền mặt không đúng quy định theo Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính; thường xuyên vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (Thanh toán bằng chuyển khoản, sử dụng thẻ chi tiêu công…), đến nay 100% các đơn vị giao dịch với Kho bạc trên địa bàn đã thực hiện chi trả lương cho người lao động bằng hình thức chuyển khoản.

Từ các giải pháp trên, KBNN Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả trong công tác thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể: Số thu bằng tiền mặt năm 2021 là 718 tỷ chiếm tỷ trọng 0.4% trong tổng số thu 170.192 tỷ đồng (thu ngân sách nhà nước và số thu nộp vào tài khoản của đơn vị giao dịch); Số thu bằng tiền mặt bằng 31% so với số thu tiền mặt của năm 2020 (2.338 tỷ đồng). Số chi bằng tiền mặt năm 2021 là 135 tỷ chiếm tỷ trọng 0.1% trong tổng số chi 113.450 tỷ đồng (Chi ngân sách và chi từ tài khoản tiền gửi của đơn vị giao dịch); Số chi bằng tiền mặt bằng 41% so với số chi tiền mặt của năm 2020 (327 tỷ đồng). Số thu tiền mặt 4 tháng đầu năm 2022 là 49 tỷ đồng bằng 12% so với cùng kỳ năm 2021 (413 tỷ đồng). Số chi tiền mặt 4 tháng đầu năm 2022 là 13 tỷ đồng bằng 20% so với cùng kỳ năm 2021 (65 tỷ đồng).

KBNN Hải Phòng ký thỏa thuận ủy quyền với các Ngân hàng Thương mại.

Tại Hội nghị, KBNN Hải Phòng ký thảo thuận ủy quyền thu phạt vi phạm hành chính giữa KBNN Hải Phòng với các Ngân hàng Thương mại.

Giám đốc KBNN Hải Phòng Ngô Duy Hùng phát biểu tại Hội nghị.
Phó tổng Giám đốc KBNN Trần Thị Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Huệ, Phó tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước nhấn mạnh: Đề án thanh toán không dùng tiền mặt tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN Hải Phòng, hình thành thói quen của các đơn vị sử dụng ngân sách, người nộp NSNN, các tổ chức và cá nhân khác có giao dịch với KBNN Hải Phòng bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt giảm dần tỷ lệ thu, chi bằng tiền mặt qua KBNN và tiến tới hình thành Kho bạc không có tiền mặt trên cơ sở hiện đại hóa các hình thức thanh toán, đảm bảo phù hợp với xu thế chung của đất nước, của khu vực và thế giới về phát triển các giao dịch không thanh toán dùng tiền mặt. Giảm thiểu chi phí hoạt động cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN; giảm chi phí hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ của KBNN Hải Phòng, từng bước tinh giản biên chế.

Trên cơ sở hạ tầng, các hệ thống thanh toán điện tử của KBNN được nâng cấp; phát triển các dịch vụ thanh toán qua hệ thống KBNN theo hướng đa dạng, hiện đại để đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan.

Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, minh bạch hóa các giao dịch thanh toán trong hệ thống KBNN, góp phần vào công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động của đơn vị, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Đồng thời, đồng chí đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí tích cực tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong thu, chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác