Print Thứ Ba, 23/02/2021 10:51 Gốc

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng vừa có thông báo về việc sáp nhập Kho bạc Nhà nước Ngô Quyền vào Kho bạc Nhà nước Hải Phòng. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; thực hiện Quyết định số 1883/QĐ-BTC ngày 30/11/2020 của Bộ Tài chính về việc sáp nhập Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp huyện thuộc KBNN Hải Phòng, KBNN Hải Phòng thông báo:

Kể từ ngày 01/3/2021, KBNN Ngô Quyền sáp nhập vào KBNN Hải Phòng. Theo đó các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN Ngô Quyền sẽ chuyển về giao dịch với KBNN Hải Phòng, địa chỉ: Lô 1A Lê Hồng Phong, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kho bạc Nhà nước Hải Phòng thông báo về việc sáp nhập Kho bạc Nhà nước Ngô Quyền vào Kho bạc Nhà nước Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác