Print Thứ Bảy, 16/11/2019 09:06

Ngày 15-11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố (Ban Chỉ đạo 799 thành phố) tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới”.

Thượng tá Lê Trung Sơn-Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Tới dự có: Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an cùng đại diện Ban chỉ đạo 799 các cấp, ngành. Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc CATP Lê Trung Sơn cho biết: 5 năm qua, với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 799 thành phố, công tác bảo đảm ANTT và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. Nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được nâng lên rõ rệt.

Công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được đổi mới cả về nội dung và hình thức, gắn kết với các Phong trào cách mạng khác do Đảng và Nhà nước phát động. Mô hình phong trào được xây dựng không chỉ tăng về số lượng mà đảm bảo về chất lượng, giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề bức thiết phát sinh từ thực tiễn, thu hút được đông đảo cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động tích cực tham gia.

Phó Giám đốc Lê Trung Sơn trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể

Qua đó, góp phần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ tính riêng năm 2018, phạm pháp hình sự giảm 4% so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 82,5%, trọng án trên 90%, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế. Xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, quần chúng tiêu biểu trong đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các doanh nghiệp

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 799 các cấp thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan; nâng cao năng lực và phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố; tập trung nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; kiểm tra, đánh giá thực trạng triển khai; kiện toàn Ban Chỉ đạo 799 các cấp đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, đồng bộ và nâng cao năng lực điều hành, trách nhiệm của các thành  viên Ban Chỉ đạo…

Phó Cục trưởng Cục V05, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đề nghị: các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, trường học, cơ quan, doanh nghiệp phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm ANTT; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm từng bước nâng cao ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nâng cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm cho cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên, nhân dân.

Đại tá Lê Trọng Phúc cũng đề nghị cần đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói riêng; tăng cường đầu tư ngân sách và thực hiện xã hội hóa hỗ trợ, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở, đảm bảo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển bền vững, rộng khắp; tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen 5 tập thể, 11 cá nhân; Giám đốc CATP tặng Giấy khen 26 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

MINH PHƯƠNG

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Khen thưởng 71 tập thể, cá nhân tiêu biểu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác