Print Thứ Ba, 20/08/2019 22:55

Chiều 20/8, Nhóm khảo sát số 2 của Tổ Kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại Tiểu ban văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố do đồng chí Lê Khắc Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đến làm việc tại Huyện ủy An Dương, khảo sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển văn hóa – xã hội tại huyện.

Những năm qua, huyện An Dương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều thời cơ, thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức. Trên địa bàn huyện có nhiều dự án, các khu, cụm công nghiệp liên doanh, liên kết và có vốn đầu tư nước ngoài đã và đang được tập trung xây dựng và hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; một số dự án, công trình trọng điểm do thành phố, huyện làm chủ đầu tư được khởi công, đẩy nhanh tiến độ, đưa vào hoạt động, là tiền đề và động lực mới cho sự phát triển bền vững của huyện và thành phố.

Đồng chí Lê Khắc Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc

Cùng với sự phát triển về kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được huyện quan tâm thực hiện. Công tác giáo dục, đào tạo được đầu tư, tiếp tục có những bước phát triển cả quy mô và chất lượng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của huyện và góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, sức khỏe của nhân dân. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến, tập trung nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, duy trì 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia Y tế xã giai đoạn 2011 – 2020. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98%. Huyện đã thực hiện việc chi trả trực tiếp trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi, đối tượng xã hội, tổng số hàng năm trên 100.000 lượt đối tượng, số tiền bình quân mỗi năm trên 70 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, huyện đã trích 700 triệu đồng kinh phí vượt thu chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo… Thực hiện Nghị quyết 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và Nghị quyết 32 của HĐND thành phố, đợt 3, toàn huyện được thành phố thẩm định hỗ trợ 623 nhà xây mới, sửa chữa; đến 31/12/2018 có 513 nhà hoàn thành; đến 5/8/2019 có thêm 28 hộ xây mới, sửa chữa nhận đủ xi măng hỗ trợ, 37 hộ nhận đủ gạch hỗ trợ. Các gia đình chính sách, người có công phấn khởi, tin tưởng vào sự quan tâm thực hiện an sinh xã hội của thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đánh giá cao kết quả huyện An Dương đã đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt trong công tác xây dựng nông thôn mới với 15/15 xã đã hoàn thành, 7/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới cũng được hoàn thiện, đồng thời huyện đã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án quan trọng của thành phố. Phó Chủ tịch đề nghị trong thời gian tới huyện tiếp tục đầu tư cho công tác khám chữa bệnh từ cơ sở phục vụ người dân, giảm tải cho tuyến thành phố; tập trung chỉ đạo giải quyết những sai phạm trong ngành giáo dục được phát hiện trong thời gian qua; đầu tư ứng dụng trang thiết bị, khoa học kỹ thuật cho phát triển sản xuất nông nghiệp; tiếp tục giữ mức hộ nghèo thấp hơn bình quân của thành phố, phấn đấu xóa hết hộ nghèo trên địa bàn huyện; tiếp tục quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức quản lý tốt đô thị, trong đó có quản lý nguồn nước sông Rế; bên cạnh đó phải đảm bảo tốt vấn đề quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư. Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết sẽ xem xét, tổng hợp 11 đề xuất kiến nghị của huyện để đưa vào báo cáo chuẩn bị Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển văn hóa – xã hội tại huyện An Dương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác