Print Thứ Ba, 27/08/2019 17:18

Sáng 27/8, đồng chí Lê Khắc Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu Nhóm khảo sát số 1 của Tổ Kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại Tiểu ban văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đến khảo sát, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, phát triển đô thị, kết cấu, nhất là hạ tầng giao thông, bảo vệ tài nguyên môi trường tại Đảng bộ quận Ngô Quyền.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII, quận Ngô Quyền đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế, phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng và bảo vệ môi trường; các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Kinh tế của quận tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ, cơ bản bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách. Năm 2017 là năm đầu quận Ngô Quyền được giao tự đảm bảo cân đối ngân sách và đã thực hiện điều hành ngân sách đảm bảo dự toán, kết quả thu cân đối ngân sách tăng mạnh trong năm 2016 và 2017 (tăng trung bình 19%), trong đó thuế ngoài quốc doanh tăng trung bình 27%/năm. Năm 2019, thu ngân sách ước đạt 1.024 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh đạt 542 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao, vượt so với cùng năm 2018.

Công tác quản lý và phát triển đô thị, tài nguyên môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt và có sự chuyển biến; trong đó công tác giải phóng mặt bằng năm 2017 đạt kết quả cao nhất trong 10 năm gần đây (đã giải phóng mặt bằng hơn 60 ha). Tập trung cao triển khai thực hiện các dự án phát triển giao thông, chỉnh trang đô thị, dự án cải tạo, xây dựng các chung cư cũ, xuống cấp theo chỉ đạo của thành phố. 100% cơ sở sản xuất mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường; phấn đấu 100% chất thải đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh.

Sau khi nghe báo cáo của Quận ủy Ngô Quyền và ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn công tác, đồng chí Lê Khắc Nam nhận định từ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII, quận đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra, trong đó 5 chỉ tiêu đạt rất cao và 10 chỉ tiêu hoàn thành. Đặc biệt chỉ tiêu thu ngân sách, tổng thu tăng trên 13%, thu ngoài quốc doanh tăng trên 16% là những kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội của quận đạt mức rất cao, chỉnh trang đô thị có nhiều điểm mới, tập trung các dự án an sinh xã hội, tạo diện mạo mới cho đô thị, tỷ trọng các ngành kinh tế chuyển dịch sang hướng dịch vụ thương mại, phấn đấu đến năm 2020 dịch vụ thương mại chiếm tỷ trọng 80%… Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch đề nghị quận tiếp tục tập trung cho công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, xử lý các nút giao thông xấu, tăng các nguồn thu ngân sách, phấn đấu xóa hết hộ nghèo, chăm lo cho các hộ người có công, đồng thời quan tâm các chỉ tiêu văn hóa – giáo dục – y tế của quận.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khảo sát, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng, bảo vệ tài nguyên môi trường tại Đảng bộ quận Ngô Quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác