Print Thứ Năm, 19/03/2020 12:18 Gốc

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, dự báo thời gian tới, số lượng người phải cách ly tập trung tại thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng thêm.

Để tiếp tục tổ chức cách ly kịp thời, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, UBND thành phố vừa giao Sở Y tế chủ trì, cùng các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng ngay Dự thảo Quyết định thành lập tổ chức bộ máy (cụ thể con người quản lý, điều hành; phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện) và Quy chế hoạt động của từng khu cách ly y tế tập trung của thành phố; báo cáo UBND thành phố trong ngày 20/3/2020.

Tải về Văn bản số 1918/UBND-VX ngày 18/3/2020.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động của từng khu cách ly y tế tập trung của thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác