Print Thứ Năm, 14/01/2021 18:30 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 256/UBND-NV ngày 14/01/2021 về việc chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Tại Văn bản này Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thủy Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo UBND thành phố để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định: Thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên (do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo); Dự kiến Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, các nhiệm vụ, công việc, thời gian lộ trình tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể các cơ quan, đơn vị (theo hướng: Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chủ trì tổng hợp quá trình xây dựng, hoàn thiện Đề án; UBND huyện Thủy Nguyên là cơ quan trực tiếp xây dựng, chuẩn bị nội dung Đề án).

Giao UBND huyện Thủy Nguyên khẩn trương, tích cực phối hợp với Sở Nội vụ và cơ quan, đơn vị liên quan sớm chẩn bị các điều kiện bảo đảm để xây dựng dự thảo Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Giao các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực phối hợp với Sở Nội vụ, UBND huyện Thủy Nguyên tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo công tác chuẩn bị, xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương.

Xem chi tiết Văn bản số 108/BNV-CQĐP ngày 08/01/2021 của Bộ Nội vụ và Văn bản số 256/UBND-NV ngày 14/01/2021 của UBND thành phố tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khẩn trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác