Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:53

UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập và tuyển dụng viên chức giáo viên.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức rà soát, khẩn trương thực hiện tuyển dụng giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc chưa sử dụng hết số người làm việc được giao. Từ năm 2019, UBND thành phố sẽ rà soát, cắt giảm số người làm việc đã giao mà chưa sử dụng hết của các địa phương, đơn vị theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ.

UBND thành phố yêu cầu khẩn trương xử lý chấm dứt hợp đồng lao động theo Công văn số 9271/UBND-NC ngày 29/12/2017 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh việc sử dụng hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố; không ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục công lập. Đối với trường hợp đã ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, thực hiện tuyển dụng viên chức theo đúng định mức được giao; sau khi đã thực hiện tuyển dụng đủ định mức được giao thì phải thực hiện chấm dứt hợp đồng, kể cả những trường hợp không trúng tuyển.

UBND các quận, huyện tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp; xây dựng phương án tổ chức sắp xếp lại các trường mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học và sắp xếp, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học, thu gọn các điểm trường phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế. Rà soát số học sinh năm học 2018-2019, trường hợp tăng học sinh, tăng lớp, các đơn vị tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp giáo dục được giao. Trường hợp không thể cân đối thì báo cáo UBND thành phố để báo cáo Bộ Nội vụ.
 
haiphong.gov.vn 17/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khẩn trương tuyển dụng giáo viên vào biên chế theo chỉ tiêu được giao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác