Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:41

Chủ tịch UBND thành phố vừa giao Sở Giao thông vận tải căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xử lý vướng mắc trong việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và ý kiến của Thường trực Thành ủy, khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đoạn tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn thành phố Hải Phòng (Km0 – Km+885) theo quy định của Luật Đầu tư công, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/10/2018, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để giao vốn đầu tư công trung hạn.

Trước đó, ngày 19/4/2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về xử lý vướng mắc trong việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng chỉ đạo, đối với các dự án tuyến đường bộ ven biển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An do không đầu tư được bằng hình thức PPP: cho phép chuyển sang đầu tư bằng ngân sách nhà nước đối với một số đoạn, tuyến cấp bách. Đối với số vốn còn thiếu, các địa phương chịu trách nhiệm cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, hoàn thành đưa vào sử dụng, bảo đảm kết nối giao thông, phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời cho phép được kéo dài thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư đến ngày 31/10/2018 để giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với một số dự án, trong đó có dự án đầu tư đường ven biển của các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư Dự án tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác