Print Thứ Năm, 24/02/2022 08:10 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố về việc Triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021-2022; Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cấp vắc xin cho các đơn vị để tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho người dân làm việc, sinh sống trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố từ ngày 01-22/02/2022 các địa phương mới triển khai tiêm được 159.612 mũi bổ sung, nhắc lại, vẫn còn hơn 177.000 đối tượng cần phải tiêm trong tháng 02/2022.

Để thực hiện đúng nội dung và tiến độ Kế hoạch đề ra nhằm nhanh chóng bao phủ mũi vắc xin liều cơ bản, liều bổ sung và nhắc lại cho người dân trên địa bàn, góp phần giảm số mắc, số tử vong, tiến tới khống chế kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; ngày 23/2/2022, Sở Y tế đã ban hành văn bản đề nghị Sở Công thương, Ban quản lý khu kinh tế chỉ đạo các khu, cụm công nghiệp tiến hành rà soát, thống kê người lao động đến lịch tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại. Đôn đốc các doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, giải thích cho người lao động tham gia tiêm chủng theo đúng tiến độ đề ra. Không để sót người đủ điều kiện tiêm chủng (theo quy định của Bộ Y tế) mà không được tiêm vắc xin. Đồng thời chỉ đạo các khu, cụm công nghiệp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế được phân công thực hiện tiêm chủng bố trí địa điểm tiêm chủng theo đúng quy định.

Sở Y tế đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Công an địa phương rà soát, đối chiếu, hoàn thành danh sách quản lý đối tượng tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo chỉ đạo của UBND thành phố và cập nhật đầy đủ trên phần mềm quản lý tiêm chủng. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý. Tuyên truyền, vận động, yêu cầu người dân trên địa bàn thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19, không để sót đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng mà không được tiêm vắc xin. Chỉ đạo các điểm tiêm làm tốt công tác tổ chức tiêm chủng, đảm bảo, trật tự, an toàn phòng chống dịch, an toàn tiêm chủng. Huy động nhân lực ngoài ngành Y tế phối hợp tốt với các lực lượng hỗ trợ trong việc điều tiết bố trí nhân lực cho các bàn tiêm, điểm tiêm đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương. Bố trí kinh phí hỗ trợ các đơn vị y tế triển khai các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quận, huyện theo quy định.

Sở Y tế giao Trung tâm Y tế các quận, huyện khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi bổ sung nhắc lại cho người dân trên địa bàn. Đảm bảo không để sót các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng của tháng 2/2022 mà không được tiêm chủng. Trong trường hợp khó khăn về nhân sự tiêm chủng, báo cáo ngay về Sở Y tế để bố trí đơn vị hỗ trợ cho địa phương. Giám đốc Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Sở Y tế, UBND quận, huyện nếu để vắc xin phải hủy do hết hạn sử dụng trong khi vẫn còn đối tượng đủ điều kiện mà chưa được tiêm chủng.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 1025/SYT-TTKSBT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khẩn trương tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác