Print Thứ Ba, 20/09/2022 17:25 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU Lê Văn Thành tại cuộc Họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), sáng 20/9. Văn phòng UBND thành phố vừa có Thông báo 78/TB-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố.

Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, UBND các quận, huyện ven biển và các thành viên Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố phải quyết liệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố về các nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu không thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nội dung đã chỉ đạo làm ảnh hưởng đến nỗ lực tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản của Việt Nam.

Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố kiểm soát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố) tiếp tục rà soát, khẩn trương khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 4170/BNN-TCTS ngày 30/6/2022.

Rà soát kỹ lưỡng, tổng hợp hồ sơ truy xuất nguồn gốc khai thác, nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ quản lý tàu cá xuất nhập bến, kiểm soát sản lượng khai thác đảm bảo đồng bộ, hợp lý, chính xác theo quy định.

Khẩn trương rà soát, thực hiện công tác cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá, đảm bảo 100% tàu cá đủ điều kiện được cấp giấy phép khai thác thủy sản và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá, hoàn thành trong tháng 9/2022.

Khẩn trương chủ trì, cùng Bộ Chỉ huy BĐBP, UBND các quận, huyện rà soát cụ thể, cương quyết yêu cầu các chủ tàu cá thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khẩn trương lắp đặt, đảm bảo 100% tàu cá hoàn thành lắp đặt trong tháng 9/2022; đồng thời phối hợp với Tổng cục Thủy sản cập nhật chính xác các thông tin dữ liệu tàu cá trong dữ liệu quốc gia, hệ thống VNfishbase.

Chủ trì, cùng Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, UBND các quận, huyện có liên quan thực hiện ngay công tác thu, nộp nhật ký khai thác và kiểm soát tàu ra, vào các cảng cá theo quy định.

Khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chống khai thác IUU tại các cảng cá, các đơn vị, địa phương.

Chủ trì, cung cấp các tài liệu liên quan đến công tác chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố đến các cơ quan thông tin và các địa phương; đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.

Đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cảng cá do Ban Quản lý cảng cá, bến cá quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chống khai thác IUU; thực hiện nghiêm các quy định về tàu cá xuất, nhập bến.

Thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin với Tổng cục Thủy sản, xây dựng Kế hoạch đón tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của EC, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 9/2022.

Đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung về chống khai thác IUU; Thường xuyên tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Giao, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, tiếp tục rà soát, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 4170/BNN-TCTS ngày 30/6/2022. Kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, tàu cá hoạt động trên biển và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Công an thành phố tiếp tục, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân móc nối, tổ chức cho tàu cá và ngư dân thành phố đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng, tin bài về các nội dung chỉ đạo của thành phố, kết quả thực hiện chống khai thác IUU của thành phố để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện.

UBND các quận, huyện ven biển phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, yêu cầu chủ tàu cá thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Khẩn trương hoàn thiện tổ chức quản lý cảng cá theo quy định; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, công tác quản lý tàu cá tại các cảng cá do địa phương quản lý. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chống khai thác IUU tại các đơn vị trực thuộc.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 78/TB-VP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khẩn trương thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chống khai thác IUU tại các cảng cá, các đơn vị và địa phương ven biển
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác