Print Thứ Sáu, 21/05/2021 12:46 Gốc

Hiện nay, diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt tại một số tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh. Tại những địa phương này ngoài những ca dương tính tại khu công nghiệp còn phát hiện các trường hợp dương tính qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Hải Phòng là rất cao, ngày 17/5/2021, Hải Phòng đã ghi nhận một trường hợp dương tính tại cộng đồng.

Công tác xét nghiệm đóng vai trò hết sức quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19. Để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi cần xét nghiệm diện rộng, ngày 21/5/2021, Sở Y tế đã ban hành văn bản hỏa tốc đề nghị các đơn vị y tế trong ngành thành lập ngay Tổ phản ứng nhanh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có sự điều động của Sở Y tế, cụ thể:

. Mỗi đơn vị thành lập ít nhất 1 tổ phản ứng nhanh lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2.

. Số lượng người/tổ: ít nhất 5 người. Phân công 1 người làm tổ trưởng.

. Các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng phương tiện vận chuyển, trang thiết bị bảo hộ, dụng cụ bảo quản mẫu cho Tổ phản ứng nhanh lấy mẫu xét nghiệm.

. Gửi danh sách tổ phản ứng nhanh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế (danh sách đầy đủ thông tin về họ, tên, số điện thoại) trước ngày 23/5/2021.

. Giao Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế điều động Tổ phản ứng nhanh của các đơn vị lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, lên đường thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khẩn trương thành lập các tổ phản ứng nhanh lấy mẫu bệnh phẩm SARS-CoV-2
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác