Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:54

Việc thành lập Tổ công tác liên ngành nhằm kiểm tra, rà soát đánh giá về trình tự, thủ tục thực hiện đối với các Dự án PPP đã được triển khai hoặc đang trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư với mục tiêu thúc đẩy nhanh việc thực hiện các dự án, tuy nhiên, đến nay sau 3 tuần họp triển khai nhiệm vụ kết quả công việc còn rất chậm và chưa đạt yêu cầu đề ra. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đã nghiêm khắc phê bình, đồng thời yêu cầu các thành viên trong Tổ công tác số 1 phải nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm tại cuộc Họp rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công của Tổ công tác số 1, chiều 28/3.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Đặng Bá Cường – Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, cùng các thành viên Tổ công tác.

Theo Quyết định số 265/QĐ-UBND, Tổ công tác số 1 có nhiệm vụ đánh giá về trình tự, thủ tục thực hiện đối với các dự án PPP, thường xuyên tiếp nhận, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật; phân loại, lập quy trình triển khai các dự án PPP theo tính chất quy mô, phương thức thanh toán của từng loại dự án; lập thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án; lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, ký kết hợp đồng dự án…Tuy nhiên, đến nay sau một thời gian mọi công việc của Tổ công tác đã  triển khai quá chậm, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Bình yêu cầu các thành viên Tổ công tác cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao, kiểm điểm lại các phần việc để rút kinh nghiệm triển khai trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực giao Văn phòng UBND thành phố trước ngày 31/03/2018 phải ban hành được Quy chế phối hợp; bổ sung, hoàn thiện các nội dung, đề xuất về nhân sự của Tổ, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, chủ động rà soát lại các công việc đã được phân công, tổng hợp các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để gửi cho các thành viên Tổ công tác.

Liên quan đến 4 Dự án đã thực hiện gồm: chung cư U19 Lam Sơn; chung cư U1, U2, U3 Lê Lợi; Nhà máy đóng tàu sông Cấm và Đường cao tốc ven biển, Phó Chủ tịch Thường trực giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan hoàn thành rà soát đánh giá về thủ tục, hoàn thành trước 31/03/2018. Các ngành liên quan phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ để thực hiện. Đối với các dự án đang triển khai như: Dự án H1, H2 Đồng Quốc Bình; chung cư A48, A49 Lam Sơn; chung cư V1, V2 Vạn Mỹ… Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị phải thực hiện chủ động tích cực hơn, trong đó tập trung cao, giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan tới dự án H1, H2 Đồng Quốc Bình.

Trâm Bầu – Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng 28/1/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khẩn trương rà soát việc triển khai thực hiện các Dự án theo hình thức đối tác công tư PPP
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác