Print Thứ Năm, 26/05/2022 21:00 Gốc

Chiều 26/5, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng, đơn vị và địa phương liên quan nghe báo cáo về tình trạng vi phạm trong sử dụng đất đai và phương án xử lý, khắc phục tại Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng và xã Đại Thắng vừa qua đã có những cố gắng trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật Luật đất đai tại Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp.

Để rút kinh nghiệm và ngăn chặn các vi phạm đang xảy ra, khắc phục hậu quả Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, huyện Tiên Lãng khẩn trương xem xét trách nhiệm của lãnh đạo các xã Đại Thắng, xã Tiên Cường, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện có liên quan đến việc để người dân vi phạm Luật Đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở kiên cố, xưởng sản xuất, nhà hàng kinh doanh trên đất nông nghiệp và chậm xử lý ngăn chăn ngay từ khi người dân vi phạm.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hơn 10 hộ dân mới vi phạm pháp luật đất đai (từ năm 2015 đến nay), tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nhiệp sang xây dựng nhà ở kiên cố, sản xuất phi nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ; yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm hoàn trả lại mặt bằng.

Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng báo cáo tại cuộc họp.

Đối với hơn 10 trường hợp vi phạm, nếu không tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, khẩn trương thực hiện các thủ tục cưỡng chế thực hiện quy định xử phạt vị phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp đang xây dựng dang dở, hoàn thành trước ngày 10/6/2022, các trường hợp còn lại hoàn thành trong tháng 6/2022.

Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp vi phạm còn lại và thiết lập hồ sơ vị phạm của từng hộ dân, đặc biệt đối với khu đất thuộc địa bàn xã Tiên Cường; phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành và Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao đề xuất xử lý các trường hợp còn lại.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kết luận chỉ đạo cuộc họp.

Chủ tịch yêu cầu Đoàn Kiểm tra liên ngành khẩn trương rà soát, tổng hợp các trường hợp vi phạm và đề xuất xử lý, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm chuyển ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra. Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao (bản đồ và các liệu khác) cung cấp cho Đoàn Kiểm tra liên ngành và Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng trước ngày 30/5/2022. Thực hiện ngay việc đo đạc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Thông báo số 268/TB-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Yêu cầu Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu khi thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra và giải thể doanh nghiệp. Trường hợp cố tình không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Tư pháp hỗ trợ huyện Tiên lãng thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm; Công an thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, tăng cường nhân lực hỗ trợ Công an huyện Tiên Lãng đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cũng đề nghị đồng chí Nguyễn Đình Chuyến Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy phụ trách Đảng bộ huyện Tiên Lãng tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khẩn trương ngăn chặn và khắc phục hậu quả vi phạm trong sử dụng đất đai tại Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác