Print Thứ Tư, 13/02/2019 20:25

Đây là kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm và Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc sông Cấm diễn ra vào sáng 13-2.. Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố cùng dự.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị – Đơn vị đại diện chủ đầu tư; UBND huyện Thủy Nguyên báo cáo, giải trình nội dung kiến nghị tại Tờ trình số 07/TTr-BQL ngày 13/02/2019, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã có kết luận, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nghe báo cáo giải trình phương án thi công trên sơ đồ

 Một là, đồng ý chủ trương về địa điểm bố trí giai đoạn 2 Khu tái định cư phục vụ GPMB Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm theo đề nghị của đơn vị đại diện chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị khẩn trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc sông Cấm giai đoạn 2, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng kiểm tra hiện trạng, nguồn gốc đất đai, quy hoạch khu đất nêu trên, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20/02/2019.

Lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên báo cáo công tác GPMB thực hiện dự án

Hai là, giao UBND huyện Thủy Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp toàn bộ hồ sơ về nguồn gốc đất đai, lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ cho khoảng 100 hộ dân (khu vực đầm Tân Hoa) đã được UBND huyện Thủy Nguyên công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/02/2019.

Ba là, giao Văn phòng UBND cập nhật số liệu, dự thảo Văn bản của UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy về chủ trương cưỡng chế thực hiện thu hồi đất đối với 10 hộ dân để GPMB xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

 DL

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khẩn trương lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc sông Cấm giai đoạn 2
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác