Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:30

UBND thành phố vừa có Văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại thành phố Hải Phòng theo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 thành phố Hải Phòng trước ngày 30/7/2018 để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 thành phố, cùng lãnh đạo ngành chức năng, đơn vị liên quan kiểm tra tại địa điểm tổ chức thi Trường THPT Hồng Bàng.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, quán triệt các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố thực hiện công tác truyền thông đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời, không để lợi dụng những sai phạm trong kỳ thi làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, làm tổn thương đội ngũ nhà giáo cũng như gây tâm lý hoang mang trong học sinh, phụ huynh và xã hội.

Trước đó, ngay sau khi công bố kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức phân tích dữ liệu kết quả thi, trên cơ sở phát hiện các dấu hiệu bất thường về kết quả thi ở một số địa phương và tiếp nhận thông tin phản ánh trong dư luận xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ chấm thẩm định bài thi theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành.

Nhằm đảm bảo công bằng, khách quan, kiên quyết nói không với tiêu cực, gian lận trong tổ chức và tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức Kỳ thi tại địa phương, nhất là khâu coi thi, chấm thi. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện sai phạm phải kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ tình hình cụ thể có thể đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của Quy chế và pháp luật. Bên cạnh đó, triển khai công tác phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo theo kế hoạch tổ chức Kỳ thi, đảm bảo đúng quy định của Quy chế và quyền lợi chính đáng của thí sinh. Phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất để triển khai công tác chấm thẩm định theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 trên tinh thần trung thực, nghiêm túc.

Cổng TTĐT thành phố 24/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khẩn trương đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác