Print Thứ Ba, 28/05/2019 15:53

Hiện, Hải Phòng có 70 tổ, đội liên kết khai thác trên biển, 1 CLB đánh cá xa bờ, 1 tập đoàn, 1 nghiệp đoàn nghề cá với 338 tàu thuyền thu hút gần 2,2 nghìn lao động tham gia.

 Phấn đấu tổng sản lượng cá khai thác đạt gần 104 nghìn tấn

Thực tế cho thấy, hoạt động của các mô hình tổ đội trên đã đem lại hiệu quả thiết thực, mang lại giá trị kinh tế, thắt chặt tinh đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau vượt khó của ngư dân các địa phương.

Tiêu biểu có thể kể đến một số mô hình tổ đội trên địa bàn 2 xã: Đại Hợp, huyện Kiến Thụy và Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên hoạt động có nhiều sáng tạo.

Cùng với việc chia sẻ thông tin về ngư trường khai thác, giúp đỡ nhau khi gặp sự cố trên biển, các tổ đội này đã gây dựng nên nguồn quỹ hàng tỉ đồng nhằm hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau khi gặp hoạn nạn. Qua đó, tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên trong tổ.

Theo đó, để đạt được mục tiêu đề ra là năm 2019, tổng sản lượng khai thác cá của thành phố đạt 103.650 tấn, giá trị ước đạt 2.231,3 tỷ đồng. Trong đó, vụ nam 52.625 tấn, vụ cá bắc 51.025 tấn; các địa phương đang tăng cường củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả 70 tổ đội khai thác thủy sản, các CLB, tập đoàn, nghiệp đoàn nghề cá kể trên.

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Khai thác cá đạt 103.650 tấn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác