Print Thứ Hai, 20/05/2019 19:07

Sáng ngày 20-5, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Đọc diễn văn khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào 9 dự án luật khác nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, củng cố quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc diễn văn khai mạc kỳ họp

Quốc hội cũng sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; xem xét, quyết định việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020.

 Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý đất đai tại các đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến năm 2018; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri kể từ sau kỳ họp thứ 6; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét thông qua các Nghị quyết về một số vấn đề quan trọng khác.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đọc báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp

Trong phiên khai mạc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ đọc báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Báo cáo của Chính phủ khẳng định, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế – xã hội quý IV năm 2018 đã có chuyển biến tích cực, góp phần mang lại kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của năm 2018 – năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình khẳng định: Chúng ta đã đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 3 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ tiêu vượt và nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn số đã báo cáo Quốc hội.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nêu 8 giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Chính phủ chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại – tố cáo; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; chủ động đẩy mạnh thông tin và truyền thông, tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể…

THẾ KHOA

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: 8 giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác