Print Thứ Hai, 20/12/2021 15:49 Gốc

Sáng 20/12, HĐND huyện An Dương khóa XX (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, quyết định một số nội dung quan trọng định hướng phát triển kinh tế-xã hội huyện năm 2022. Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố dự và chỉ đạo kỳ họp.

Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND huyện An Dương phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: tại kỳ họp này HĐND huyện sẽ tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện năm 2021, đồng thời nghiên cứu thảo luận các tờ trình, xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng như: Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh huyện năm 2022. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2022. Kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2022. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới. Trong đó, quyết định chủ trương đầu tư hai dự án quan trọng liên quan đến việc xây dựng chính quyền số huyện An Dương nhằm hướng tới xây dựng mô hình “Phòng họp không giấy tờ”, triển khai các hệ thống phần mềm, đảm bảo kết nối dữ liệu, chia sẻ dữ liệu… cung cấp dịch vụ dùng chung phục vụ người dân và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch trực tuyến với các cơ quan nhà nước.

Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện dân chủ thảo luận, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn để đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm tiếp tục đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm năm 2022 kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục phát triển và có những bước đột phá mới.

Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thông báo kết quả kỳ họp thứ tư HĐND thành phố khóa XVI. Đồng chí cho biết kỳ họp đã diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp, phát huy trí tuệ tập thể của các đồng chí đại biểu HĐND thành phố, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của cử tri toàn thành phố, cụ thể hóa, thể chế hóa nhiều chủ trương, đường lối của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra trong năm 2022. Công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, đạt được kết quả tốt đẹp, HĐND thành phố bầu một đồng chí làm Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí mong rằng tại kỳ họp thứ sáu HĐND huyện An Dương khóa XX (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ có nhiều quyết sách đột phá hơn, mạnh mẽ hơn để đưa huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu mục tiêu đưa huyện An Dương trở thành đô thị trong thời gian tới. Đồng chí cũng ghi nhận sự chủ động tích cực của huyện trong việc triển khai các dự án đầu tư công trong 5 năm tới. Bộ máy nhân sự huyện ổn định, thể hiện sự kế thừa kinh nghiệm và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí tin tưởng HĐND huyện sẽ phát huy được sức mạnh tập thể, trí tuệ của các đại biểu HĐND huyện, cùng Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND các cấp, các ngành, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra cho huyện An Dương.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Bên cạnh những thuận lợi, huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy-HĐND-UBND, các ban ngành thành phố, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự ủng hộ của cử tri và nhân dân toàn huyện, huyện đã thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Hầu hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện đều đạt và hoàn thành; trong đó có nhiều chỉ tiêu, nhiều công trình trọng điểm của huyện được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tạo sự bứt phá mới về nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng nông thôn. Sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy đảng chính quyền, các ngành từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thu ngân sách, cải cách hành chính, an ninh trật tự, an sinh xã hội, là những kết quả có ý nghĩa quan trọng tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và những năm tới.

Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Cũng trong kỳ họp này, HĐND huyện thực hiện thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với một số đồng chí cán bộ; tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND đối với ủy viên UBND huyện và các trưởng ngành liên quan về những nội dung cử tri và nhân dân quan tâm, cần tập trung giải quyết, đặc biệt là kết quả các cam kết của Ủy viên UBND huyện, trưởng các ngành từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện An Dương khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác